3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4447

Організація управління промисловим підприємством - Бабічев М. П.

Название: Організація управління промисловим підприємством: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
Автор: Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–563–8
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Посібник охоплює всі основні питання навчальної програми курсу «Основи управління промисловим» підприємство за спрямуванням «Менеджмент промислових підприємств». Згідно з основними програмними темами матеріал розбито на вісім розділів, усі підрозділи яких побудовані за єдиним принципом. Спочатку стисло подаються головні теоретичні відомості, далі пропонуються типові завдання, контрольні запитання. Наприкінці вміщено варіанти завдань для блочно-модульного контролю знань, а також терміно-логічний словник та список рекомендованої літератури.

Зміст:
Навчально-тематичний план курсу: «Організація управління промисловим підприємством»
Типова програма курсу «Організація управління промисловим підприємством»
Навчально-методичне забезпечення вивчення окремих тем курсу.
Тема 1. Основи теорії і методології організації управління підприємством
Тема 2. Функціональні аспекти організації управління підприємством
Тема 3. Інституціональні аспекти організації управління
Тема 4. Процеси і процедури організації управління підприємством
Тема 5. Технологія прийняття управлінських рішень
Тема 6. Організація діловодства в системі управління
Тема 7. Діагностика і контроль в системі управління підприємством
Тема 8. Ефективність організації управління підприємством
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки