19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 5667

Розвиток малого підприємництва в Україні - Шпак В. І.

Название: Розвиток малого підприємництва в Україні
Автор: Шпак В. І.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-285-3
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов'язані зі становленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії, показує розвиток підприємництва у видавничо-поліграфічній та рекламній сферах в умовах перехідної економіки. Тема охоплює економічні процеси в Україні на макро- і мікро-рівнях, документи й матеріали, що відображають становлення й розвиток малого та середнього бізнесу на перехідному етапі економіки, кон'юнктуру й розвиток вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та рекламних товарів і послуг, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері.
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, майбутніх підприємців, тих, хто тільки розпочинає власну справу, бізнесменів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку підприємництва.

Зміст:
Розділ 1
Малий бізнес: теоретичні основи і специфіка розвитку в перехідній економіці України
1.1. Зміст, критерії, основні тенденції розвитку малого підприємництва
1.2. Умови становлення малого бізнесу в контексті соціально-економічних реалій України на етапі економічної трансформації
1.3. Мале підприємництво у структурі національної економіки, особливості та проблеми розвитку
Розділ 2
Малий бізнес на вітчизняному ринку рекламних і видавничо-поліграфічних товарів і послуг (на прикладі діяльності Української видавничо-поліграфічної компанії "ЕксОб")
2.1. Друковані засоби масової інформації України на межі тисячоліть
2.2. Видавничо-поліграфічна, рекламна діяльність УВПК "ЕксОб": історія розвитку, досвід, основні принципи
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки