12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика АПК | Просмотров: 2794

Взаємозалежність між сільським господарством та макроекономікою в Україні - Зоря С.

Название: Взаємозалежність між сільським господарством та макроекономікою в Україні: Монографія
Автор: Зоря С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–708–8
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У роботі розглянуті теоретичні та прикладні аспекти взаємозалежності між сільським господарством та макроекономікою. На прикладі аграрного сектору економіки України показано вплив таких макроекономічних чинників як фіскальна і монетарна політики, міжнародна торгівля та аграрна політика на ситуацію в галузі та досліджено зворотних ефект цього впливу на макроекономіку.
Монографія розрахована на науковців, аспірантів, слухачів магістерських програм вищих економічних навчальних закладів, спеціалістів і державних службовців, що задіяні в сферах макроекономічного й державного регулювання та аграрної політики.

Зміст:
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ ТА МАКРОЕКОНОМІКОЮ
1.1. Вступ до питання взаємозв’язків
1.2. Методологія загальної рівноваги
1.3. РОК і сільське господарство
1.3.1. Огляд літератури
1.3.2. Модель залежної економіки
1.3.3. Методологія Krueger — Schiff — Valdes
1.3.4. Незбалансованість обмінного курсу
1.4. Процентна ставка та сільське господарство
1.4.1. Огляд літератури
1.4.2. Роль процентної ставки та обмінного курсу в контексті відкритої економіки
1.4.3. Процентна ставка, виробничі витрати та заборгованість фермерів
1.4.4. Вартість зберігання та процентна ставка
1.4.5. Процентна ставка та ринок землі
1.5. Сільське господарство та макроекономічна рівновага
1.5.1. Огляд літератури
1.5.2. Теоретичний аналіз зв’язків між сільським і несільським господарством
1.6. Головні висновки розділу
2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНОМУ ПЕРІОДІ
2.1. Загальний розвиток економіки України
2.1.1. Динаміка розвитку ВВП України
2.1.2. Фіскальна політика в Україні
2.1.3. Монетарна політика та політика обмінного курсу в Україні
2.1.4. Зовнішньоторговельна політика України
2.2. Розвиток сільського господарства України протягом останнього десятиріччя
2.2.1. Радянське сільське господарство
2.2.2. Розвиток виробництва аграрної продукції в Україні
2.2.3. Значущість сільського господарства для економіки України
2.2.4. Структура аграрного сектора в Україні
2.2.5. Державна підтримка сільського господарства в Україні
2.2.6. Аграрна торгівельна політика та політика ціноутворення в Україні
2.3. Головні висновки розділу
3. ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ І МАКРОЕКО¬НОМІКОЮ В УКРАЇНІ
3.1. РОК і сільське господарство в Україні
3.1.1. ВРОК в Україні
3.1.2. Вплив макроекономічної політики на ціни аграрної продукції
3.1.3. Незбалансованість РОКу та економічне зростання сільського господарства в Україні
3.2. Процентна ставка і сільське господарство в Україні
3.2.1. РОК та РПС в Україні
3.2.2. Процентна ставка та витрати аграрних виробників в Україні
3.2.3. Процентна ставка та вартість зберігання продукції
3.3. Сільське господарства та економічний розвиток України
3.3.1. Конкурентоспроможність аграрних підприємств в Україні
3.3.2. Сільське господарство та макроекономічна стабільність в Україні
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки