19 декабря 2010 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 6189

Політична економія - Бєляєв О. О.

Название: Політична економія: Навч. посібник
Автор: Бєляєв О. О., Бебело А. С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–244–2
Год выпуска: 2001

Описание книги:
Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економічних навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів.
Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.

Содержание:
Тема 1. Предмет і метод політичної економії 4
§ 1. Зародження і розвиток політичної економії 4
§ 2. Предмет політичної економії 15
§ 3. Методи і функції політичної економії 18
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 23
Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси 23
§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт виробництва 23
§ 2. Стадії руху суспільного продукту 28
§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Економічні інтереси 33
Тема 3. Економічна система суспільства 38
§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі 38
§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання економічних законів 49
§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку 52
Тема 4. Відносини власності 55
§ 1. Власність та її економічний зміст 55
§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці 58
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 70
§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні риси й особливості 70
§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. Двоїстий характер праці, втіленій у товарі 72
§ 3. Форми вартості 81
§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва 86
Тема 6. Гроші 92
§ 1. Сутність і функції грошей 92
§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція 101
§ 3. Еволюція грошей 104
Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 107
§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва 107
§ 2. Класифікація витрат виробництва 111
§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл 119
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ 124
Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови функціонування 124
§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків 124
§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку 131
§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку 135
РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 138
Тема 9. Домогосподарства в системі економічного кругообігу 138
§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин 138
§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі 141
§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання 144
Тема 10. Підприємництво і підприємство 151
§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва 151
§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприємницької діяльності 159
§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства 161
Тема 11. Капітал і наймана праця 167
§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтернативні теорії капіталу 167
§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі 175
§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація 179
Тема 12. Акціонерні товариства та акціонерний капітал 184
§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція 184
§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву 189
§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонування у перехідній економіці 194
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС 200
Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу 200
§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт 200
§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники 205
§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні 210
§ 4. Національне багатство: зміст, структура 213
Тема 14. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 215
§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні 215
§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний ро-звиток 220
§ 3. Теорії і моделі економічного зростання 222
§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи 226
Тема 15. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва 232
§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціонування 232
§ 2. Структура механізму господарювання 238
§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського механізму 241
РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 246
Тема 16. Змішана економічна система. Держава та її функції у розвинутій економіці 246
§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної системи 246
§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці 252
§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція 257
Тема 17. Соціалістична економічна система та її еволюція 260
§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку 260
§ 2. Основні риси економічної структури державного соціалізму 263
§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування суспільства 266
Тема 18. Закономірності та особливості перехідної економіки 269
§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси 269
§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки 274
§ 3. Основні закономірності перехідного періоду 277
РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 281
Тема 19. Світове господарство 281
§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового господарства 281
§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового господарства 286
§ 3. Міжнародна економічна інтеграція 291
Тема 20. Форми міжнародних економічних відносин 299
§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми 299
§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура 311
§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем 322
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки