17 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 10177

Політекономія: питання і відповіді - Ульянова Л. П.

Название: Політекономія: питання і відповіді
Автор: Ульянова Л. П.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-344-2
Год выпуска: 2003

Описание книги:
У навчальному посібнику прозглянуто головні питання, які вивчає політекономія, з позицій розв'язання народногосподарських проблем, викликаних ринковими перетвореннями в Україні.
Для студентів економічних спеціальностей і всіх, хто цікавиться питаннями політичної економії.

Зміст:
Питання 1
Виникнення та історичний процес розвитку політичної економії
Питання 2
Предмет і функції політекономії.
Методи пізнання економічних явищ
Питання 3
Політична економія та економічна політика
Питання 4
Економічні категорії. Економічні закони
Питання 5
Виробничі відносини та їх види
Питання 6
Сутність і типи економічних систем
Питання 7
Потреби, їх суть і структура.
Закон зростання потреб. Економічні інтереси
Питання 8
Поняття суспільного виробництва, його фактори та структура
Питання 9
Результативні показники суспільного виробництва
Питання 10
Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва
Питання 11
Власність як правова та економічна категорія. Характеристика системи економічних відносин власності
Питання 12
Еволюція відносин власності
Питання 13
Основні тенденції розвитку відносин власності в Україні на сучасному етапі.
Роздержавлення та приватизація
Питання 14
Загальні форми організації суспільного виробництва та їх характеристики
Питання 15
Товар і його властивості. Теорії вартості
Питання 16
Закон вартості та його функції
Питання 17
Концепції грошей
Питання 18
Розвиток форм вартості та виникнення грошей
Питання 19
Сутність та функції грошей
Питання 20
Закони грошового обігу
Питання 21
Сутність, види, причини, механізми та наслідки інфляції в ринковій економіці.
Антиінфляційні заходи
Питання 22
Інфляція в українській економіці у 90-ті роки XX століття: причини та особливості
Питання 23
Ринок, його суть та функції.
Умови формування ринкових відносин в Україні
Питання 24
Попит і фактори, що його визначають.
Закон попиту
Питання 25
Пропозиція і фактори, що її визначають.
Закон пропозиції
Питання 26
Ринкова рівновага. Ринкова ціна
Питання 27
Конкуренція в ринковій економіці
Питання 28
Монополія в ринковій економіці.
Антимонопольні заходи
Питання 29
Структура й інфраструктура сучасного ринку
Питання 30
Необхідність та сутність державного регулювання економіки
Питання 31
Підприємство — первинна ланка економіки.
Функції підприємства
Питання 32
Основні види підприємств у ринковій економіці
Питання 33
Капітал: основні концепції визначення його суті
Питання 34
Кругооборот і оборот капіталу підприємства.
Час і швидкість обороту капіталу
Питання 35
Основний і оборотний капітал. Амортизація
Питання 36
Витрати виробництва, їх суть та види
Питання 37
Доходи підприємства.
Економічний, бухгалтерський та чистий прибуток
Питання 38
Суть і функції підприємництва.
Види підприємницької діяльності
Питання 39
Розвиток підприємництва в українській економіці.
Закон України "Про підприємництво"
Питання 40
Заробітна плата — категорія розвинутого товарного виробництва. Теорії заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата
Питання 41
Форми і системи заробітної плати
Питання 42
Позиковий капітал, його сутність і джерела.
Позиковий процент
Питання 43
Банківська система в ринковій економіці.
Сучасна банківська система України
Питання 44
Кредитна система.
Кредит: сутність, функції, форми
Питання 45
Акціонерне товариство і його основні риси.
Види акціонерних товариств
Питання 46
Акції: сутність і види. Дохідність акцій. Облігації
Питання 47
Фінансова система країни та її структура
Питання 48
Державний бюджет та бюджетна система
Питання 49
Сутність та функції податків.
Принципи оподаткування. Класифікація податків
Питання 50
Зміст суспільного відтворення
Питання 51
Види відтворення.
Типи економічного зростання
Питання 52
Структура суспільного продукту та макроекономічні моделі його відтворення
Питання 53
Циклічність як форма руху економіки. Економічний цикл та його фази
Питання 54
Види циклічних коливань і методи їх регулювання
Питання 55
Економічна криза 90-х років XX століття в Україні
Питання 56
Ринок робочої сили та механізм його функціонування
Питання 57
Зайнятість та безробіття в ринковій економіці. Причини, види і соціально-економічні наслідки безробіття
Питання 58
Суть і етапи розвитку світового господарства.
Економічна інтеграція. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство
Питання 59
Основні форми міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Питання 60
Міжнародна валютна система та її еволюція.
Валютний курс
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки