Фундаментальная экономия: Динамика - Вугальтер Александр

1 марта 2011 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 1605

Фундаментальная экономия: Динамика - Вугальтер Александр

Описание книги:
В монографии рассматриваются вопросы общественно-экономических отношений с точки зрения их взаимовлияния и изменчивости. Обновлен категориальный аппарат фундаментальной экономии, сформулированы устойчиво-понятийные зависимости общеэкономического процесса, предложены новые подходы к проблеме общественно- и макроэкономических измерений, исследованы противоречия истории и логики хозяйствования. Выявлены истоки возникновения и механизмы экономических кризисов, заложены основы теории очередей покупателей.Політична економія - Бєляєв О. О.

19 декабря 2010 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 6486

Політична економія - Бєляєв О. О.

Описание книги:
Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економічних навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів.
Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.Економічний аналіз - Болюх М. А.

15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 13779

Економічний аналіз - Болюх М. А.

Описание книги:
Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.
Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.Історія економічних учень - Корнійчук Л. Я.

19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 6597

Історія економічних учень - Корнійчук Л. Я.

Описание книги:
У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.Економічна історія України - Тимочко Н. О.

19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 4336

Економічна історія України - Тимочко Н. О.

Описание книги:
Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності «Економічна теорія») курсу економічної історії України.
Посібник розкриває історію економіки України з найдавніших часів до наших днів, від формування й становлення господарства давніх слов’ян та Київської Русі до сучасного стану господарського розвитку незалежної України.
Зміст посібника відповідає типовій програмі курсу «Економічна історія України». Посібник може бути використаний студентами економічних спеціальностей вузів, а також усіма, хто цікавиться історією економіки України.Методология научного исследования - Баскаков А.Я.

20 сентября 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 8367

Методология научного исследования - Баскаков А.Я.

Описание книги:
В пособии рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явлений и процессов реальной действительности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы эмпирического и теоретического уровней познания, а также методика и технология их практического использования в научно-исследовательской и практической деятельности.
Для аспирантов, преподавателей и студентов, специализирующихся в области экономики, менеджмента, социологии, социальной работы, психологии, политологии, правоведения и культурологии, а также для всех, кто интересуется актуальными вопросами современной логики и методологии научного исследования.Політекономія: питання і відповіді - Ульянова Л. П.

17 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Экономическая теория | Просмотров: 10217

Політекономія: питання і відповіді - Ульянова Л. П.

Описание книги:
У навчальному посібнику прозглянуто головні питання, які вивчає політекономія, з позицій розв'язання народногосподарських проблем, викликаних ринковими перетвореннями в Україні.
Для студентів економічних спеціальностей і всіх, хто цікавиться питаннями політичної економії.