20 сентября 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 6435

Моделювання економічних процесів ринкової економіки - Малиш Н. А.

Название: Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навч. посіб.
Автор: Малиш Н. А.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-358-2
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У пропонованому посібнику викладено основні моделі ринкової економіки. До кожного розділу подаються тести та задачі, рекомендована література. Посібник містить інструментарій економічного аналізу, приклади його застосування та вдало поєднує вивчення математичних інструментів з економікою.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів.

Зміст:
Розділ 1
ВСТУП ДО МОДЕЛЮВАННЯ
1.1. Предмет моделювання
1.2. Основні класифікації моделей
1.3. Етапи процесу моделювання
1.4. Історичний розвиток предмета моделювання
Розділ 2
МОДЕЛІ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
2.1. Модель поведінки споживача
2.2. Кейнсіанська модель споживання
2.3. Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера
2.4. Модель життєвого циклу Ф. Модільяні
2.5. Модель перманентного доходу М. Фрідмена
Розділ 3
МАКРОЕКОНОМІЧНІ РІВНОВАЖНІ ТА БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ
3.1. Базові моделі ринкової економіки
3.2. Моделі фіскальної політики
3.3. Моделі банківської системи
3.4. Балансові моделі
Розділ 4
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ
4.1. Виробнича функція
4.2. Моделі економічного циклу
4.3. Моделі економічного зростання
Розділ 5
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ
5.1. Моделі математичного програмування
5.2. Еколого-економічні моделі оптимізації
5.3. Задачі безумовної та умовної оптимізації та методи їх розв'язування
5.4. Метод Лагранжа для розв'язування задач оптимізації на умовний екстремум
Розділ 6
ТЕОРІЯ ІГОР, ТЕОРІЯ ГРАФІВ І СІТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
6.1. Основні поняття та класифікація ігор
6.2. Застосування апарату теорії ігор в економіці
6.3. Теорія графів і сіткове планування
Розділ 7
СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ
7.1. Основні статистики
7.2. Методи статистичного аналізу
7.3. Прикладні статистичні моделі та методи в економіці
Розділ 8
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ
8.1. Економетрія та прогнозування
8.2. Прикладні економетрічні моделі Франції та США
8.3. Макроеконометричні моделі України
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки