Економетрія - Наконечний С. І.

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 14175

Економетрія - Наконечний С. І.

Описание книги:
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь.
Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він буде корисний також для слухачів економічних шкіл, курсів з підготовки та перепідготовки фахівців у галузі економіки, а також усім, хто має намір опанувати економетричні методи та моделі.Моделювання економічних процесів ринкової економіки - Малиш Н. А.

20 сентября 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 6421

Моделювання економічних процесів ринкової економіки - Малиш Н. А.

Описание книги:
У пропонованому посібнику викладено основні моделі ринкової економіки. До кожного розділу подаються тести та задачі, рекомендована література. Посібник містить інструментарій економічного аналізу, приклади його застосування та вдало поєднує вивчення математичних інструментів з економікою.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів.Економетрія - Лещинський О. Л.

10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Эконометрия | Просмотров: 10655

Економетрія - Лещинський О. Л.

Описание книги:
У навчальному посібнику "Економетрія" розглядаються основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв'язання, визначається місце та значення цієї наукової дисципліни, її зв'язок з економікою, статистикою та математикою. Основним методом оцінювання параметрів регресійних моделей обрано метод найменших квадратів (МНК). Розглянуто особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних передумов застосування класичного МНК. Описано альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Моделювання динаміки економічних процесів розглянуто на прикладах дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей. Для моделювання економічних процесів з прямими та зворотними зв'язками використано системи одночасних рівнянь. Описано способи дослідження та застосування моделей з якісними незалежними змінними.
Для студентів економічних спеціальностей, які вивчали вищу математику, лінійну алгебру, теорію ймовірностей та математичну статистику.