7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика | Просмотров: 5941

Економічна політика - Бєляєв О. О.

Название: Економічна політика
Автор: Бєляєв О. О., Бебело А. С., Диба М. І.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–579–4
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику розкриваються сутність, принципи, інструменти та цілі економічної політики. Показано її головні напрямки, особливості механізму реалізації в перехідній економіці України, проаналізовано взаємозв’язок економічної теорії й економічної політики. Для студентів вищих навчальних закладів денної та інших форм навчання, а також тих, хто цікавиться проблемами економічної політики.

Зміст:
Розділ І. Загальні наукові засади економічної політики
Тема 1. Предмет і теоретичні засади економічної політики
§ 1. Економіка і політика: їхня сутність і взаємозв’язок
§ 2. Сутність, принципи і складові економічної політики
§ 3. Концепції економічної політики
Тема 2. Основні принципи формування і реалізації економічної політики
§ 1. Теорія суспільного вибору в економічній політиці
§ 2. Система цілей економічної політики
§ 3. Механізм реалізації економічної політики
Тема 3. Методи економічної політики
§ 1. Методи і засоби економічної політики
§ 2. Еволюція методів і засобів економічної політики
Тема 4. Економічна політика і суспільні інтереси
§ 1. Система економічних інтересів суспільства
§ 2. Необхідність і механізми поєднання економічних інтересів
§ 3. Економічна політика як механізм поєднання економічних інтересів
Тема 5. Інституціональні засади економічної політики
§ 1. Зростання ролі інституціональних факторів економічного розвитку
§ 2. Методологічні аспекти інституціональних факторів економічної системи
§ 3. Вплив інституціональних факторів на економічну політику
§ 4. Інституціональні засади перехідної економіки
Розділ ІІ. Основні напрями економічної політики за умов ринкових перетворень
Тема 6. Економічна політика за умов ринкової трансформації
§ 1. Вибір моделі розвитку України
§ 2. Економічна тактика перехідного періоду
§ 3. Головні стратегічні напрями перехідного періоду
§ 4. Основні стратегічні напрями економічного розвитку до 2004 р
Тема 7. Структурна політика в перехідній економіці України
§ 1. Структурні зрушення в економіці. Складові структурної політики
§ 2. Механізм структурних змін в економіці
§ 3. Напрями і пріоритети структурної політики в Україні
Тема 8. Макроекономічна політика перехідної економіки
§ 1. Сутність макроекономічної стабілізації та її моделі
§ 2. Фінансова політика
§ 3. Грошово-кредитна політика
Тема 9. Регіональна економічна політика
§ 1. Державна регіональна політика
§ 2. Взаємовідносини держави і регіону як суб’єкта господарювання
§ 3. Особливості реалізації регіональної політики
Тема 10. Соціальна політика перехідного періоду
§ 1. Соціальна нерівність і її види
§ 2. Основні напрямки соціальної політики
§ 3. Пріоритети соціальної політики в перехідній економіці України
Тема 11. Зовнішньоекономічна політика України за умов сучасної глобалізації
§ 1. Сутність і напрямки зовнішньоекономічної політики
§ 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави за умов глобалізації
§ 3. Особливості зовнішньоекономічної політики України
Тема 12. Економічна політика та економічна безпека
§ 1. Сутнісні характеристики економічної безпеки
§ 2. Економічна політика гарантування економічної безпеки
§ 3. Стратегія гарантування економічної безпеки України
Тема 13. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні
§ 1. Діалектика взаємозв’язку економічних відносин і права
§ 2. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки