29 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 7951

Корпоративні інформаційні системи - Татарчук М. І.

Название: Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник
Автор: Татарчук М. І.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–717–7
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Висвітлені теоретичні основи і інструментальні засоби створення корпоративних інформаційних систем (КІС), описані архітектура і основні складові елементи системи. Особлива увага приділена концептуальним засадам побудови КІС — загальновизнаним стандартам (МRР, МRРІІ, ЕRР і СSRР), клієнт-серверним і Web-серверним технологіям, сховищам даних, реалізації промислової логістики і контроллінгу у КІС.
Важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі інформаційних систем корпоративного рівня: Галактика, R/3, Вааn IV, Sса1а та ін. Приводиться їх склад, характеристика і функціональні можливості.
Для студентів вузів магістерського рівня підготовки за спец. «Економічна кібернетика», наукових працівників і фахівців у галузі комп'ютерних технологій.

Зміст:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Глава 1. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом
1.1. Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем
1.2. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPІІ)
1.3. Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP)
Глава 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем
2.1. Поняття бізнес-архітектури та інформаційної архітектури в корпоративних інформаційних системах
2.2. Сутність файл-серверних і клієнт-серверних технологій доступу до даних
2.3. Моделі архітектури клієнт-сервер і їх загальна характеристика
2.4. Особливості архітектури клієнт-сервер під час роботи в неоднорідному середовищі та роботи на багатьох платформах
2.5. Програмне забезпечення моделей КІС
Глава 3. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем
3.1. Поняття базисної технології та її особливості
3.2. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС
3.3. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС
3.4. Технологія створення складних систем за допомогою реінжинірингу
Глава 4. Тиражування даних у корпоративних інформаційних системах
4.1. Поняття технології тиражування даних
4.2. Моделі тиражування даних
4.3. Схеми тиражування даних
Глава 5. Корпоративні сховища даних
5.1. Концепція сховищ і вітрин даних та її розвиток
5.2. Архітектура інформаційних сховищ
5.3. Адміністрування інформаційних сховищ
5.4. Інструментальні засоби архівації та очистки інформаційних сховищ
РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 6. Реалізація промислової логістики в корпоративних інформаційних системах
6.1. Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства
6.2. Компоненти логістики і їхня загальна характеристика
6.3. Показники організаційно-економічної стійкості підприємства
6.4. Класифікація логістичних процесів та їхня характеристика
6.5. Методи й моделі управління логістичними процесами
Глава 7. Контролінг у корпоративних інформаційних системах
7.1. Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством
7.2. Контролінг напрямів діяльності КІС
7.3. Контролінг маркетингу
7.4. Контролінг забезпечення ресурсами
7.5. Контролінг у сфері логістики та інші види контролінгу
Глава 8. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративної інформаційної системи «Галактика»
8.1. Склад і характеристика основних структурних компонентів корпоративної інформаційної системи «Галактика»
8.2. Функціональний склад корпоративної інформаційної системи «Галактика»
8.2.1. Контур управління підприємством
8.2.2. Контур логістики
8.2.3. Виробничий контур
8.2.4. Фінансовий контур
8.2.5. Контур управління персоналом
8.2.6. Контур управління взаємовідносинами з клієнтами
8.2.7. Адміністративний контур
Глава 9. Корпоративна інформаційна система R/3
9.1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів
9.2. Організація обліку та звітності в системі R/3
9.3. Управління матеріальними потокам в системі R/3
Глава 10. Характеристика ERP-систем, що функціонують на території України
10.1. Склад, характеристика й функціональні можливості системи Вааn IV
10.2. Склад, характеристика й функціональні можливості системи Oracle Applications
10.3. Загальна характеристика системи Scala та інших систем
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки