3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 7294

Комп’ютерна схемотехніка - Мараховський Л. Ф.

Название: Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посібник
Автор: Мараховський Л. Ф.
Издательство: КНЕУ
Год выпуска: 2005

Описание книги:
В посібнику розглянути основні поняття, завдання і мінімізація булевих функцій, логічні системи елементів, методи синтезу комбінаційних схем, теорії логічного проектування дискретних пристроїв, методи синтезу лічильників та інших типових комбінаційних схем та схем зі пам’яттю.
Розглядається традиційний клас логічних елементів та тригерних схем, який застосовується в сучасних ЕОМ, а також нові класи елементарних автоматних схем пам’яті (багатофункціональні та багаторівневі), які дозволяють розширити теорію автоматів Мілі і Мура до рівня багатофункціональних автоматів першого і другого роду і запропонувати новий клас цифрових автоматів третього роду.
Нові класи багатофункціональних автоматів першого і другого родів і запропонований новий клас цифрових автоматів третього роду є новим напрямком у проектуванні обчислювальної техніки, яка орієнтована на реалізацію складних багатофункціональних систем керування.
Відображений ряд нових положень в проблематиці багатофункціональної і ієрархічної обробки інформації, яка може вести одночасну обробку загальної і окремої інформації. Новий напрям побудови елементарних багатофункціональних схем пам’яті, багаторівневих пристроїв пам’яті і пристроїв на їх основі є вагомим доповненням до існуючої класичної теорії розробки методів схемотехніки з застосуванням тригерних схем пам’яті.

Зміст:
1. ЦИФРОВА КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ МНОЖИН
1.1. Цифрова комп’ютерна схемотехніка
1.2. Множина
1.3. Операції над множинами
1.4. Відповідність. Функція. Відношення
1.5. Властивості множин нечітких підмножин
2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ ПЕРЕМИКАННЯ
2.1. Основні задачі теорії функцій перемикання
2.2. Способи задавання функцій перемикання
2.3. Булева алгебра функцій перемикання
2.4. Мінімізація форм функцій перемикання
3. СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ
3.1. Загальні питання синтезу схем
3.2. Синтез схем з багатьма виходами
4. ЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ПРИСТРОЇВ
4.1. Основи будування багаторівневих (ієрархічних) пристроїв
4.2. Класифікація абстрактних автоматів і способи їх завдання
4.3. Загальна характеристика детермінованих автоматів зі пам’яттю на монофунціональних елементарних автоматах (тригерах)
4.4. Загальна характеристика і математична модель автоматів на багатофункціональних схемах пам’яті (БФСП)
4.5. Способи завдання абстрактних автоматів
5. ЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
5.1. Основні напрями розвитку високопродуктивних ЕОМ
5.2. Математична модель ієрархічного дискретного пристрою
5.3. Спосіб завдання ієрархічних автоматів
5.4. Синтез автомата по поліграмі
5.5.Синтез з використанням пасивного запам’ятовуючого пристрою
5.6. Синтез ієрархічних автоматів
6. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ ПАМ’ЯТІ
6.1. Монофункціональні елементарні автомати зі пам’яттю
6.2. Проблеми забезпечення надійності роботи автоматів
6.3. Методи проектування монофункціональних схем пам’яті з урахуваннями обмеження елементної бази
7. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ ПАМ’ЯТІ
7.1. Багатофункціональні елементарні автомати зі пам’яттю
7.2. Метод проектування потенціальних БФСП з урахуваннями обмежень елементної бази
7.3. Визначення однозначних елементарних вхідних слів БФСП
7.4. Визначення однозначних укрупнених вхідних слів БФСП
8. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ БАГАТОРІВНЕВИХ ПРИСТРОЇВ ПАМ’ЯТІ
8.1. Елементарні багаторівневі пристроїв пам’яті
8.2. Методи проектування автомата стратегії
8.3. Методи проектування дворівневих пристроїв пам’яті
8.4. Принципи побудови БРПП з підвищеною життєздатністю
8.5. Визначення параметрів БРПП
8.5.1. Визначення обмежень логічних елементів при проектуванні БРПП
8.5.2. Переваги БФСП і БРПП над монофункціональними схемами пам’яті
9. ДЕШИФРАТОРИ І КОМБІНАЦІЙНІ СУМАТОРИ
9.1. Дешифратори
9.2. Комбінаційні суматори
10. КОМБІНАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ ЕОМ
10.1. Комбінаційні зрушувальники
10.2. Вузли порівняння
10.3. Перетворювачі кодів
11. РЕГІСТРОВІ ПРИСТРОЇ ЕОМ
11.1. Регістри на тригерах
11.2. Регістри на багаторівневих пристроях пам’яті (БРПП)
12. ЛІЧИЛЬНИКИ
12.1. Лічильники на тригерах
12.2. Лічильники на багаторівневих пристроях пам’яті
13. ВІД СХЕМ АВТОМАТНОЇ ПАМ’ЯТІ ДО ПОЛІГРАМНИХ ПРИСТРОЇВ КОМП’ЮТЕРА
13.1. Мікроструктурний синтез елементарних автоматів
13.2. Концепція побудови паралельних систем: від схем автоматної пам’яті до поліграмних пристроїв
14. САМОСТІЙНА РОБОТА
14.1. Контрольна робота № 1.
14.2. Лабораторна робота № 1. Завдання і мінімізації функцій перемикання
14.3 Лабораторна робота № 2. Способами синтезу комбінаційних схем
14.4. Лабораторна робота № 3. Абстрактні автомати
14.5. Контрольна робота № 2
14.6. Лабораторна робота № 4. Монофункціональні схеми пам’яті
14.7. Лабораторна робота № 5. Багатофункціональні схеми пам’яті
14.8. Лабораторна робота № 6. Багаторівневі схеми пам’яті
14.9. Лабораторна робота № 7. Дешифратори та комбінаційні суматори
14.10. Контрольна робота № 3
14.11. Лабораторна робота № 8. Комбінаційні зрушувальники, вузли порівняння і перетворювачів
14.12. Лабораторна робота № 9. Регістрові пристрої ЕОМ.
14.13. Лабораторна робота № 10 Лічильники
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки