Корпоративні інформаційні системи - Татарчук М. І.

29 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 7890

Корпоративні інформаційні системи - Татарчук М. І.

Описание книги:
Висвітлені теоретичні основи і інструментальні засоби створення корпоративних інформаційних систем (КІС), описані архітектура і основні складові елементи системи. Особлива увага приділена концептуальним засадам побудови КІС — загальновизнаним стандартам (МRР, МRРІІ, ЕRР і СSRР), клієнт-серверним і Web-серверним технологіям, сховищам даних, реалізації промислової логістики і контроллінгу у КІС.
Важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі інформаційних систем корпоративного рівня: Галактика, R/3, Вааn IV, Sса1а та ін. Приводиться їх склад, характеристика і функціональні можливості.
Для студентів вузів магістерського рівня підготовки за спец. «Економічна кібернетика», наукових працівників і фахівців у галузі комп'ютерних технологій.Економічна кібернетика - Шарапов О. Д.

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 9840

Економічна кібернетика - Шарапов О. Д.

Описание книги:
У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу «Економічна кібернетика», висвітлено основні положення економічної кібернетики, наведено відомості про класичні кібернетичні підходи до дослідження соціально-економічних систем та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, теорії інформації, теорії автоматичного управління та регулювання. Стисло викладено сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики, зокрема синергетичні методи і методи нелінійної динаміки, та запропоновано приклади їх застосування в економіці.
Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.Алгоритмізація і програмування - Бєгун А. В.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 2315

Алгоритмізація і програмування - Бєгун А. В.

Описание книги:
Навчальний посібник розкриває сутність теоретичних основ об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). Розглянуто основні прийоми, підходи та механізми ООП і їх застосування у конкретних прикладах мовою Java. Запропоновано постановку завдання для розроблення програмного комплексу «Система взаємовідносин із клієнтами».
Призначений для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальністю «Економічна кібернетика», слухачам підвищення кваліфікації, усім, хто має намір самостійно опанувати ООП.Комп’ютерна схемотехніка - Мараховський Л. Ф.

3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Кибернетика | Просмотров: 7235

Комп’ютерна схемотехніка - Мараховський Л. Ф.

Описание книги:
В посібнику розглянути основні поняття, завдання і мінімізація булевих функцій, логічні системи елементів, методи синтезу комбінаційних схем, теорії логічного проектування дискретних пристроїв, методи синтезу лічильників та інших типових комбінаційних схем та схем зі пам’яттю.
Розглядається традиційний клас логічних елементів та тригерних схем, який застосовується в сучасних ЕОМ, а також нові класи елементарних автоматних схем пам’яті (багатофункціональні та багаторівневі), які дозволяють розширити теорію автоматів Мілі і Мура до рівня багатофункціональних автоматів першого і другого роду і запропонувати новий клас цифрових автоматів третього роду.
Нові класи багатофункціональних автоматів першого і другого родів і запропонований новий клас цифрових автоматів третього роду є новим напрямком у проектуванні обчислювальної техніки, яка орієнтована на реалізацію складних багатофункціональних систем керування.
Відображений ряд нових положень в проблематиці багатофункціональної і ієрархічної обробки інформації, яка може вести одночасну обробку загальної і окремої інформації. Новий напрям побудови елементарних багатофункціональних схем пам’яті, багаторівневих пристроїв пам’яті і пристроїв на їх основі є вагомим доповненням до існуючої класичної теорії розробки методів схемотехніки з застосуванням тригерних схем пам’яті.