12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Банковское дело | Просмотров: 5416

Центральний банк та грошово-кредитна політика - Мороз А. М.

Название: Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник
Автор: Мороз А. М.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–725–8
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з банківської справи. У ньому висвітлені основні завдання, напрями діяльності та операції центральних банків, розкриваються зміст, цілі, типи та місце грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці, дається розгорнута характеристика інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Досліджується діяльність Національного банку України, а також центральних банків провідних країн світу.
Як інформаційна база для написання підручника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2005 р., аналітичні та статистичні видання Національного банку України.
Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами регулювання грошового ринку.

Содержание:
Розділ 1. Статус та основні напрями діяльності центральних банків
1.1. Призначення створення центральних банків
1.2. Статус та основи організації центральних банків
1.3. Основні напрями діяльності центральних банків
1.4. Операції центральних банків
Розділ 2. Національний банк України — центральний банк держави
2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності
2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України
2.3. Органи управління та структура Національного банку України
2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України
2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність
2.6. Аудит Національного банку України
Розділ 3. грошей та регулювання готівкового обігу
3.1. Центральний банк — емісійний центр держави
3.2. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу
3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері
3.4. Регулювання касових операцій банків
3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України
3.6. Прогнозування готівкового обігу
3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків
Розділ 4. Рефінансування банків методи та розвиток механізмів рефінансування банків
4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання
Розділ 5. Організація та регулювання платіжних систем
5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в організації та регулюванні
5.2. Організація міжбанківських розрахунків
5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні
5.4. Національна система масових електронних платежів
Розділ 6. Регулювання діяльності банків
6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків
6.2. Організація системи банківського регулювання
6.3. Державна реєстрація банків
6.4. Ліцензування банківської діяльності
6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів
6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями
6.7. Гарантування банківських вкладів
6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування розрахунків
6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту
Розділ 7. Банківський нагляд
7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків
7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків
7.3. Інспекційні перевірки банків
7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства
Розділ 8. Центральний банк — банкір фінансовий агент уряду
8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду
8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету
8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом
8.4. Зовнішній борг України роль Національного банку в управлінні боргом
Розділ 9. Грошово-кредитна політика
9.1. Сутність грошово-кредитної політики та інституційна основа
9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики
9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики
9.4. Типи грошово-кредитної політики
9.5. Місце роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави
9.6. Особливості визначення формування грошово-кредитної політики в Україні
Розділ 10. Інструменти грошово-кредитної політики
10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики
10.2. Політика обов’язкових резервних вимог
10.3. Політика рефінансування
10.4. Процентна політика
10.5. Політика операцій на відкритому ринку
10.6. Монетарні інструменти прямої Питання для самоконтролю
Розділ 11. Валютна політика
11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання контролю
11.2. Інструменти валютної політики
11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю
11.4. Діяльність центрального банку складання та регулювання платіжного балансу
11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами
Розділ 12. Центральний банк — аналітичний та інформаційно-статистичний центр банківської системи
12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи
12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні
12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики
Спеціальний стандарт поширення даних МВФ
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки