19 декабря 2010 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 6682

Облік у зарубіжних країнах - Єфіменко В. І.

Название: Облік у зарубіжних країнах
Автор: Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–722–3
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розглянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Навчально-методичний посібник також містить типову програму дисципліни, ключові поняття (глосарій) до кожної теми, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тематику й методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, порядок і критерії оцінювання знань студентів.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Облік у зарубіжних країнах», аспірантів, викладачів, практичних працівників і всіх, хто цікавиться системою обліку в зарубіжних країнах.

Содержание:
Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація
Тема 3. Облік грошових коштів
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів
Тема 6. Облік довгострокових активів
Тема 7. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітість
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань
Тема 10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях
Тема 11. Основи управлінського обліку
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки