3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 5623

Фінансовий облік (облік активів) - Бабіч В. В.

Название: Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб.
Автор: Бабіч В. В., Сагова С. В.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–815–7
Год выпуска: 2006

Описание книги:
Посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому викладено методику бухгалтерського фінансового обліку активів. Він є першою частиною загального курсу «Фінансовий облік». Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системі рахунків і регістрах бухгалтерського обліку.
Посібник підготовлено з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Облік і аудит» та для підготовки фахівців з фінансів, економіки, аудиту, податкової системи та інших спеціалістів, які вивчають бухгалтерський облік. Може бути використаний працівниками бух-галтерії і інших підрозділів підприємств різних галузей.

Зміст:
Тема 1. Основи організації фінансового обліку
1.1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
1.2. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві
1.3. Формування облікової політики підприємства
Тема 2. Облік грошових коштів
2.1. Облік касових операцій
2.2. Облік коштів на рахунках у банках
2.3. Особливості обліку операцій на поточному рахунку в іноземній валюті
2.4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках
Тема 3. Облік фінансових інвестицій
3.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій
3.2. Оцінка фінансових інвестицій
3.3. Облік поточних фінансових інвестицій
3.4. Облік довгострокових інвестицій
3.5. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності
Тема 4. Облік дебіторської заборгованості
4.1. Визначення та види дебіторської заборгованості
4.2. Облік розрахунків з покупцями (замовниками) та сумнівних боргів
4.3. Облік векселів отриманих
4.4. Облік розрахунків з підзвітними особами
Тема 5. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів
5.1. Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік
5.2. Облік надходження основних засобів
5.3. Облік амортизації основних засобів
5.4. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів
5.5. Облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів
5.6. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві
5.7. Облік орендних операцій з основними засобами
5.8. Облік нематеріальних активів
5.9. Інвентаризація
5.10. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності
Тема 6. Облік виробничих запасів
6.1. Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка виробничих запасів
6.2. Оцінка виробничих запасів на дату балансу
6.3. Документальне оформлення руху виробничих запасів
6.4. Аналітичний і статистичний облік наявності та виробничих запасів
6.5. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
6.6. Інвентаризація виробничих запасів
6.7. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності
Тема 7. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
7.1. Визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
7.2. Облік прямих виробничих витрат
7.3. Облік загальновиробничих витрат
7.4. Облік інших витрат виробництва
7.5. Зведений облік витрат і визначення собівартості готової продукції
7.6. Облік готової продукції
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки