Облік у зарубіжних країнах - Єфіменко В. І.

19 декабря 2010 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 6681

Облік у зарубіжних країнах - Єфіменко В. І.

Описание книги:
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розглянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Навчально-методичний посібник також містить типову програму дисципліни, ключові поняття (глосарій) до кожної теми, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тематику й методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, порядок і критерії оцінювання знань студентів.Облік і аудит у банках - Герасимович А. М.

7 октября 2010 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 7453

Облік і аудит у банках - Герасимович А. М.

Описание книги:
Підручник підготовлено відповідно до типової програми для бакалаврів спеціальності «Банківська справа».
Окремі теми присвячені організації та методиці обліку власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складанню звітності, організації внутрішнього аудиту банків.Лизинг: основы теории и практики - Шабашев Владимир

5 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 2542

Лизинг: основы теории и практики - Шабашев Владимир

Описание книги:
Рассматриваются теоретические и практические аспекты развития лизингового бизнеса в России. Обобщен нормативный и методический материал, а также практический опыт применения лизинга в российских организациях. Предложены рекомендации по расчету лизинговых платежей, отражению в бухгалтерском учете операций по договору финансовой аренды (лизинга), составлению и заключению договоров, обеспечивающих проведение лизинговой сделки, в том числе в социальной сфере.Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р. Т.

4 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 9695

Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р. Т.

Описание книги:
Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студентам знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного профілю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.
Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.Аудит - Савченко В. Я.

4 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 7221

Аудит - Савченко В. Я.

Описание книги:
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методичні засади аудиторської діяльності на основі національних та міжнародних стандартів аудиту. Розглядаються питання організації аудиту фінансово-господар¬ської діяльності підприємств різних форм власності. Теоретичний матеріал доповнюють розроблені ситуаційні завдання та контрольні запитання, які сприятимуть засвоєнню та поглибленню знань.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Аудит», а також для аудиторів, слухачів курсів, семінарів, бізнес-шкіл, коледжів, бухгалтерів, економістів і всіх, хто має намір оволодіти процесом проведення аудиту.Фінансовий облік (облік активів) - Бабіч В. В.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Бухгалтерский учет и аудит | Просмотров: 5621

Фінансовий облік (облік активів) - Бабіч В. В.

Описание книги:
Посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому викладено методику бухгалтерського фінансового обліку активів. Він є першою частиною загального курсу «Фінансовий облік». Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системі рахунків і регістрах бухгалтерського обліку.
Посібник підготовлено з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Облік і аудит» та для підготовки фахівців з фінансів, економіки, аудиту, податкової системи та інших спеціалістів, які вивчають бухгалтерський облік. Може бути використаний працівниками бух-галтерії і інших підрозділів підприємств різних галузей.