8 июля 2009 | Категория: --- | Просмотров: 20500

Англійська мова - Кунатенко Й. Ю.

Название: Англійська мова: Навч. посібник
Автор: Кунатенко Й. Ю.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–053–9
Год выпуска: 2000

Описание книги:
Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки.
Посібник складений згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту і охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.
Складається з 16 розділів. Кожний розділ являє собою окрему економічну проблему — тему — і включає оригінальні тексти із зарубіжної економічної літератури. До текстів пропонуються дотекстові вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на вироблення мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування.
Для студентів економічних вузів і факультетів усіх рівнів та форм навчання.

Зміст:
UNIT 1
TOPIC: OUR UNIVERSITY
GRAMMAR: The Noun: Number and Case. The Article
The verbs to be and to have in the Present Indefinite Tense
The Construction there + to be
UNIT 2
TOPIC: ECONOMY of UKRAINE
GRAMMAR: The Present Indefinite Tense
The Pronoun: Personal and Possessive
Word Order in the Simple Declarative Sentence
UNIT 3
TOPIC: ECONOMY of GREAT BRITAIN
GRAMMAR: Participle I. The Present Continuous Tense
The Construction to be going to
The Functions of the Verb to be
UNIT 4
TOPIC: ECONOMY of the UNITED STATES of AMERICA
GRAMMAR:Participle II. The Present Perfect Tense
The Functions of the Verb to have
UNIT 5
TOPIC: WHAT IS ECONOMICS?
GRAMMAR: The Past Indefinite Tense.
The Functions of the Verb to do
Future Indefinite Tense. The Imperative Mood
UNIT 6
TOPIC: FACTORS OF PRODUCTION
GRAMMAR: The Past and Future Continuous Tenses
Degrees of Comparison of Adjectives and Adverbs
Numerals
UNIT 7
TOPIC: ECONOMIC SYSTEMS
GRAMMAR: The Past Perfect Tense. The Future Perfect Tense
Indefinite Pronouns: some, any, no, none
UNIT 8
TOPIC: BUSINESS ORGANIZATIONS
GRAMMAR: The Perfect Continuous Tenses
Indefinite Pronouns: much, many, few, little
UNIT 9
TOPIC: MARKETS AND MARKET STRUCTURES
GRAMMAR: Modal Verbs and their Equivalents
Indefinite Pronoun: one. Indefinite-Personal Sentences
UNIT 10
TOPIC: DEMAND
GRAMMAR: The Passive Voice
Indefinite Pronouns: all, both, either, neither
UNIT 11
TOPIC: SUPPLY
GRAMMAR: Sequence of Tenses. Direct and Indirect Speech
Indefinite Pronouns: every, each
UNIT 12
TOPIC: MARKET PRICE
GRAMMAR: The Infinitive. Forms and Functions
The Prepositional Infinitive Complex
UNIT 13
TOPIC: LABOUR
GRAMMAR: The Objective Infinitive Complex
The Subjective Infinitive Complex
UNIT 14
TOPIC: AGGREGATE SUPPLY AND DEMAND
GRAMMAR: The Participle. Forms and Functions
Complexes with the Participle
UNIT 15
TOPIC: MONEY AND FINANCIAL INSTITUTIONS
GRAMMAR: The Gerund. Forms and Functions
The Gerundial Complex
UNIT 16
TOPIC: TAXATION
GRAMMAR: The Conditional Sentences
Grammar Revision Tables
Irregular verbs
Glossary
Keys to the Exercises
Reference list
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки